CÁC SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
Công ty cổ phần tôn mạ màu Fujiton (FUJITON JSC) là một Công ty liên doanh Việt Nam - Nhật bản được thành lập bởi bốn (04) cổ đông sáng lập:

Phía Việt Nam: 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Niềm Tin Việt (TONMAT) - Nhà sản xuất tấm lợp và panel kim loại 03 lớp cách nhiệt, cách âm hàng đầu Việt Nam với thương hiệu TONMAT - đóng góp 40% vốn điều lệ...