Ảnh FUJITON VÀ TONMAT CHUNG TAY KHẮC PHỤC HÂU QUẢ MƯA ĐÁ VÀ LỐC XOÁY TẠI LÀO CAI(31/3/2013)