ẢNH LỄ BÀN GIAO TÔN LỢP MÁI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THCS LÙNG KHẤU NHIN TỈNH LÀO CAI 27/04/2013