ẢNH HỘI THẢO TONMAT-VITLOCK VÀ FUJITON TẠI THANH HOÁ (09/07/2013)