Giải bóng đá Fujiton mở rộng lần thứ nhất 15/02/2014