Lễ khánh thành nhà máy Tôn Pu - CTY CP Thép An Phát và Lễ ký kết hợp tác với Tập đoàn Fujiton(25/04/2014)