LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT TÔN MẠ MÀU FUJITON 03/11/2011