Khai xuân Quý Tỵ 2013 tại Nhà máy sản xuất (18/02/2013)