Bản tin Fujiton
Ngày 06/02/2013 Đại hội Cán bộ Công nhân viên 2012 được tổ chức tại KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh bởi bốn công ty: Công ty Cổ phần...
Hòa chung không khí mùa Giáng sinh 2012 trên khắp thế giới, ngày 24/12/2012 tại...